โหราเวสม์ ๒๐๐๐ กันยายน ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๑๔๑ ปีที่ ๑๒ ราคา ๓๐ บาท

 

มีอะไรใน  โหราเวสม์

ฉบับที่  ๑๔๑  ปีที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔

 

จากบรรณาธิการ                                                                                    บก.
ปฏิทินดาราศาสตร์ไทย                                                        .ทองเจือ อ่างแก้ว

เดี่ยวการเดินทาง 1                                                                      เณร อยู่นาน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับปีเกิดทางจันทรคติ                              อ.จิรัฏฐ์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

หนึ่งในห้าเสือ ทบ.                                                              สวัสดิ์ ทองประสาน

ตนุลัคน์เป็นเกษตร                                                                      เชาวน์ โปกิม

การนับอายุย่างในทักษาจร                                                       ดร.ณัชชา ชินธิป

เรียนเป็นโหร (ต่อ)                                                            อ.พรชนัน อุกฤษโชค

ดวงชาตาแบบโลกหมุน (ต่อ)                                                 อรุณ เทศถมทรัพย์
บทความของ อ.อารมณ์ ชื่นเชาว์ไว (ต่อ)                                    อัญชลี ชื่นเชาว์ไว

โป๊ยเซียนลักษณะศาสตร์ ตำราหมอดู ๕๐๐ ลักษณะภาพ          อาจารย์ทอง ธรรมชาติ

ทักษามหายุคศาสตร์ (ต่อ)                                                        อ.สุทธิ เทศวงษ์

เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ยกกำลัง ๒ (ต่อ)                                       อ.ยศวัฒน์ สุภัทร์ขจร

แนะลายเส้นบนฝ่ามือ (ต่อ)                                                           อ.เสน่ห์ ชูกุล

การวางไพ่ยิปซีแบบต่างๆ                                                        อ.ธนกร สินเกษม

โหรชาวบ้าน                                                                        อ.ธนกร สินเกษม
ดวงชาตาของท่าน                                                                อ.ธนกร สินเกษม
ดวงดาวนำโชค                                                                               “สายฟ้า”