ประธานองคมนตรี สวัสดิ์ ทองประสาน

ประธานองคมนตรี
โดย สวัสดิ์ ทองประสาน

 

                                            

                                    ดวงราศีจักร                           ดวงนวางคจักร  
 
                            

                                                     พลเอกเปรม ติณสูลานนทื

                                                     เกิดวัน ค่ำ ปีวอก

                                                     วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๓

                                                     เวลา ๑๓.๕๕ น.

 

สัมผุสดาวเดิม

ดาว ราศี องศา ลิปดา ฤกษ์ นาที นักษัตรย์ ฤกษ์

อาทิตย์ สิงห์ ๙ ๔๑ ๙ ๔๓ มาฆะ ทลิทโท

จันทร์ มังกร ๔ ๕๒ ๒๐ ๓๖ อุตตราษาฒ โจโร

อังคาร พิจิก ๒ ๑๘ ๑๕ ๕๕ วิสาขะ เพชฌฆาต

พุธ สิงห์ ๕ ๐๙ ๙ ๒๓ มาฆะ ทลิทโท

พฤหัส สิงห์ ๘ ๐๔ ๙ ๓๖ มาฆะ ทลิทโท

ศุกร์ สิงห์ ๒๒ ๒๒ ๑๐ ๔๐ บุรพผลคุณี มหัทธโน

เสาร์ สิงห์ ๑๘ ๕๔ ๑๐ ๑๕ บุรพผลคุณี มหัทธโน

ราหู ตุลย์ ๑๖ ๓๓ ๑๔ ๔๔ สวาติ เทวี

เกตุ ธนู ๓ ๐๔ ๑๘ ๑๓ มูละ ทลิทโท

มฤตยู กุมภ์ ๖ ๑๓(พ) ๒๒ ๕๗ ธนิษฐะ เทศาตรี

เนปจูน กรกฎ ๑๘ ๒๖ ๘ ๗ อาศเลษะ สมโณ

พลูโต มิถุน ๑๔ ๕๔ ๕ ๓๗ อราทรา เทวี

ลัคนา พิจิก ๗ ๑๗ ๑๖ ๑๗ อนุราธะ ราชา

          ท่านเจ้าชะตาไม่ทราบเวลาเกิด มีโหรหลายท่านคำนวณดวงว่าเกิดเวลาเช้าบ้าง กลางวันบ้าง เมื่อเอาสถิติข้อเท้จจริงตรวจสอบแล้ว ลัคนาจะอยู่ราศีพิจิกมีดาวอังคารกุมลัคนาจะต้องเกิดเวลา ๑๓.๕๕ น.

          ๑.ลัคนาเสวยอนุราธะ ราชาฤกษ์ จึงเหมาะสมเป็นผู้นำ ดาวอังคารเกษตรกุมลัคน์ได้เกณฑ์ยิ่งใหญ่โหราศาสตร์ฮินดู เรียกว่า “ปัญจมหาบุรุษโยค” จึงได้รับราชการทหารมียศถึงพลเอก

          ๒.ดาวศุกร์เจ้าเรือนปัตนิกุมกับดาวเสาร์คู่ศัตรู ซ้ำมีดาวบาปเคราะห์มฤตยูเล็ง จึงไม่มีครอบครัวอยู่เป็นโสดจนถึงวันนี้

          ดูราหูปัตนิอีกดวง(ตามระบบเกษตรแผนใหม่ อ.พลูหลวง) ไปอยู่ภพวินาศน์มีดาวบาปเคราะห์พลูโตจากดภพมรณะและมฤตยูทำมุมสามเหลี่ยมทำลายอย่างยับเยิน

          ดาวจันทร์ หมายถึงคู่ครองดวงชายเป็นประเกษตร อ่อนกำลังหมดวาสนาในเรื่องการมีคู่ครอง

          ๓.ดาวจันทร์สถิตราศีมังกร ได้มาตรฐานประเกษตร พระอาจารย์ปู่นวม (วัดสังเวช) ว่าไว้ดังนี้ “ศศิเมษแลมังกร จะปรากฎซึ่งยศดี” จึงทำให้เจริญด้วยยศทหาร ดาวจันทร์เป็นหกกับดาวอาทิตย์ได้ชื่อว่าสิทธิโชค ท่านว่าเป็นหลักปฏิสนธิ ผู้ใดได้หลักปฏิสนธิ ผู้นั้นแม้มีบาปเคราะห์จรมาต้องลัคน์ต้องจันทร์ก็ดีอาจแบ่งเบาบรรเทาโทษลงได้กึ่งหนึ่งประเสริฐยิ่งนัก

          ๔.ดาวอาทิตยืเด่นมากเพราะสถิตราศีสิงห์เป็นเกษตรกุมดาวพฤหัสบดีได้คู่มิตร กุมเสาร์ได้คู่ธาตุไฟและอยู่ราศีธาตุไฟเป็นคู่อสีติธาตุ กุมศุกร์ได้คู่สมพล ดวงนวางคจักรอาทิตย์ก็สัมพันธ์กับพฤหัส ศุกร์และเสาร์ตลอด จึงส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตราชการ

          ๕.ลัคนาถูกดาวบาปเคราะห์เกตุบีบหน้าราหูบีบหลัง เป็นดาวคราสขนาบอยู่บ่งถึงว่ามีศัตรูล้อมรอบแต่ดาวพลูโตเจ้าเรือนอริไปอยู่ภพมรณะ ศัตรูจึงแพ้ภัยไปเอง

          ๖.ขณะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดนรัฐประหารหลายครั้ง เพราะมีดาวบาปเคราะห์ตั้งอยู่ในมุมฉากสองข้างรวมกับดาวอังคารที่กุมลัคนาคือมฤตยูอยู่ภพที่ ๔ และเสาร์ที่อยู่ภพที่๑๐ เป็นมุมฉากสองข้างทำให้เกิดการกระทบกระทั่งอยู่เสมอ แต่ศัตรูก็แพ้ภัยไปเองตามข้อ ๕

          ๗.ดาวราหูสถิตราศีตุลย์ทรงคุณเป็นอุจจาวิลาศ ราชาโชค และปกิณณกะโชค ดวงนวางคจักร์เป็นเกษตรทำให้เด่นเข้มแข็ง มีพลูโตและมฤตยูทำมุมสามเหลี่ยม เมื่ออยู่ภพวินาศน์ต่อราศีพิจิกจึงกลายเป็นอุดมเกณฑ์ให้คุณสูง

          ๘.ท่านได้รับการกล่าวขานทุกวงการว่ามีความซื่อสัตย์และเป็นนักเสียสละที่สุด เพราะมีดาวอาทิตย์ดาวเกียรติยศเป็นเกษตรลอยเหนือศีรษะขณะเกิดทั้งยังกุมกับดาวพฤหัสบดี ประธานดาวศุภเคราะห์รวมทั้งดาวศุกร์และดาวพุธซึ่งเป็นดาวฝ่ายดี ซ้ำดวงนวางคจักรยังเป็นราชาโชคกุมกับดาวพฤหัสบดีอีกด้วย

          ๙.ที่ว่าเป็นนักเสียสละที่สุด รู้จักพอ ก็เพราะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ หัวหน้าพรรคการเมืองจำนวน ๓ พรรคที่ได้รับการเลือกตั้งในปีนั้น ได้เข้าไปพบเพื่อขอให้ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในสมัยที่ ๓ มีพลเอกชาติชายเป็นหัวหน้าคณะ ท่านตอบว่าพอแล้วคุณนั่นแหละควรเป็นนายก ฯ ตามระบอบประชาธิปไตย         

          ๑๐.เป็นนายก ฯ ที่สุดยอดของการที่เก็บอาการไม่หวั่นไหวต่อปัญหาที่รุมเร้าและพูดน้อยที่สุดเพราะดาวพุธดาวแห่งคำพูดและการเจรจากุมกับดาวหลักคือดาวอาทิตย์ กุมดาวเสาร์คู่สมพล กุมดาวศุกร์ศิลปะและได้คู่ธาตุเด่นมากทั้งดวงราศีจักรและดวงนวางคจักร

          ๑๑.สถิติในอดีตที่ยืนยันว่าท่านเกิดเวลา ๑๓.๕๕ น. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

          ๑ มกราคม ๒๔๙๙ ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าเรือนกัมมะ ได้ยศพันเอก

          ๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ ดาวอังคารตนุลัคน์เดินร่วมกับดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าเรือนกัมมะ ได้รับพระราชทานยศ พลตรี

          ๑ ตุลาคม ๒๕๑๗ ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าเรือนที่ ๔ พันธุภพ เล็งดาวพฤหัสบดีเดิมได้ยศพลโทเป็นแม่ทัพภาคที่ ๒

          ๑๙ กันยายน ๒๕๒๑ ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าภพที่ ๙ ศุภภพ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบก

          ๓ มีนาคม ๒๕๒๓ ดาวพฤหัสบดีโคจรร่วมกับดาวอังคารตนุลัคน์เข้าภพกัมมะ ได้รับโปรดเกล้า ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยแรก

          ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าภพที่ ๙ ร่วมกับดาวอาทิตย์ จันทร์ และพุธ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่สอง

          ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๗ ดาวมฤตยูกับอังคารทับลัคนา บาปเคราะห์ราหูเล็ง เนปจูน พลูโตขนาบหน้าหลัง ป่วยหนัก

          ๑ เมษายน ๒๕๒๔ ดาวอาทิตย์ อังคารโคจรเข้าภพที่ ๕ ราหูเข้าภพที่ ๙ ทำมุมตรีโกณทั้งเนปจูนบีบหน้าและมฤตยูบีบหลัง ถูกปฏิวัติโดยพลเอกสันต์ต้องหนีไปโคราช เป็นต้น

 

 

สวัสดิ์ ทองประสาน

ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์ประยุกต์

รับปรึกษาและแก้ปัญหาชีวิต

รับคำนวณดวงฤกษ์งานมงคลพิธี

โทร. มือถือ 09-220-3345 บ้าน 02-669-3006

ที่ทำงาน 02-280-3970-4 ต่อ 91271