ReadyPlanet.com


ฤกษ์ทำการประจำเดือน มีนาคม 2548รวบรวมโดย ....ณ.เณรฤกษ์ทำการประจำเดือน มีนาคม 48
รวบรวมโดย ....ณ.เณร


ฤกษ์ทำการประจำเดือนที่บอกไว้นี้  เป็นฤกษ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบกฏเกณฑ์ข้อห้ามที่สำคัญ ๆ เท่านั้น  ดังนั้นการจะนำไปใช้ทำการมงคลใด ๆ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้  ถ้าต้องการจะให้ได้คุณภาพของฤกษ์สูง  ท่านต้องมีความรู้เรื่องการผูกดวงมาบ้าง  แล้วผูกดวงฤกษ์ให้ลัคนาสถิตในราศีที่ว่าดีตามเกณฑ์กนกกุญชร  ให้สัมพันธ์กับดวงของเจ้าชะตา  แล้วนำเวลานั้นมาเป็นเวลาทำการ  จึงจะเป็นฤกษ์ทำการที่สมบูรณ์


อังคารที่ 1 เวลา 06.35-15.54 น.  ฤกษ์ 15 เทวี เกณฑ์กนกนารี ห้ามทำการ  จักขุมายา เศษ 6 ทำการได้  ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ไว้ในราศีเมา พฤษภ พิจิกดี  ห้ามวางลัคนาราศี มิถุน สิงห์ ธนู

พุธที่ 2 เวลา 15.31-24.00 น. ฤกษ์ที่ 17 ราชา  กนกนารี ทำการได้  จักขุมายา เศษ 4 ทำการได้  ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  เกณฑ์กนกกุญชร  วางลัคนาฤกษ์ในราศีพิจิก มัง กร (มีน)ดี  ห้ามราศีกรกฏ กุมภ์ (กันย์)

พฤหัสที่ 3 เวลา 06.34-14.42  น. ฤกษ์ที่ 17 ราขา กนกนารี ทำการได้  จักขุมายาเศษ 0 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ไม่ห้ามทำการ เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาดวงฤกษ์ราศีสิงห์ กันย์ มีน ดี ห้ามวางราศีพฤษภ  ตุลย์ ธนู

ศุกร์ที่ 4 เวลา 06.34-13.30 น. ฤกษ์ที่ 18 สมโณ เกษฑ์กนกนารี ห้ามทำการ จักขุมายา เศษ 4 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ราศีตุลย์ ธนู สิงห์ กันย์ดีนัก

เสาร์ที่ 5 เวลา 06.33-11.54 น. และเวลา 11.55-24.00 น. ฤกษ์ที่ 19 ทฤทโธ และฤกษ์ที่ 20 มหัทธโนเกณฑ์กนกนารีห้ามทำการเฉพาะ 19 ฤกษ์ที่ 20 ทำการได้  จักขุมายา เศษ 1และเศษ 2 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชรวางลัคนาฤกษ์ได้เฉพาะราศีตุลย์เท่านั้น

อาทิตย์ที่ 6 เวลา 06.33-10.18 น. ฤกษ์ที่ 20 มหัทธโน  เกณฑ์กนกนารี  ห้ามทำการ  จักขุมายา เศษ 5 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชร ห้ามวางลัคนาฤกษ์ราศี มังกร มีน

จันทร์ที่ 7 เวลา 08.43-24.00 น. ฤกษ์ที่ 22 ภูมิปาโล  เกณฑ์กนกนารี ทำการได้ จักขุมายา เศษ 3 ห้ามทำการ  ฤกษ์มหาศูนย์  ทำการได้  เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ราศี พฤษภ ธนู กันย์ ดีนัก

พุธที่ 9  เวลา 06.30-24.00 น. ฤกษืที่ 24 เทวี  เกณฑ์กนกนารี ห้ามทำการ  จักขุมายา เศษ 4 ทำการได้  ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  เกณฑ์กนกกุญชร  วางลัคนาฤกษ์ได้ในราศี เมษ สิงห์ มังกร ดี  ห้ามราศีกันย์มิดี

ศุกร์ที่ 11 เวลา06.29-24.00 น. ฤกษ์ที่ 26 ราชา เกณฑ์นกกนารี ห้ามทำการ  จักขุมายา เศษ 5 ทำ
การได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  เกณฑ์กนกกุญชร วงาลัคนาฤกษ์ได้ในราศี พฤษภ กรกฏ ตุลย์ กุมภ์ดี ห้ามราศีอื่น มิดี

เสาร์ที่ 12 เวลา 06.29-24.00 น. ฤกษ์ที่ 27 สมโณ  เกณฑ์กนกนารี  ห้ามทำการ  จักขุมายาเศษ 2 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ไม่ห้ามทำการ  กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ราศีสิงห์ กันย์ ตุลย์ (พิจิก)ดี

อาทิตย์ที่ 13  เวลา 06.28-24.00 น. ฤกษ์ที่ 1ทฤทโธ เกณฑ์นกนารี ทำการได้  จักขุมายา เศษ 0 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ทำการได้  กนกกุญชร  ห้ามวางลัคนาฤกษ์ราศีกรกฏ

จันทร์ที่  14  เวลา 06.27-24.00 น. ฤกษ์ที่ 2 มห้ทธโน  เกณฑ์กนกนารี  ห้ามทำการ  จักขุมายาเศษ 4 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  เกณฑ์กนกกุญชร  ห้ามวางลัคนาดวงฤกษ์ราศีกันย์ ตุลย์ มีน

พุธที่ 16  เวลา 06.26-24.00 น. ฤกษ์ที่  4 ภูมิปาโล  เกณฑ์กนกนารี ทำการได้  จักขุมายาทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์  ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ ธนู มังกร (เมษ กรกฏ)ดี  ห้ามวางราศีกันย์ พิจิก มีน มิดี

ศุกร์ที่ 18  เวลา 07.55-24.00 น. ฤกษ์ 6 เทวี  กนกนารี ทำการได้  จักขุมายาเศษ 6 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ได้เฉพาะราศีเมษ กันย์ (ธนู) ห้ามมีน (ตุลย์)

เสาร์ที่ 19 เวลา 06.24-10.18 น . ฤกษ์ ที่ 6 เทวี  กนกนารี ห้ามทำการ  จักขุมายา เศษ 2 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ไม่ห้าม  เกณฑ์ กนกุญชร วางลัคนาฤกษ์ราศีมิถุน  กุมภ์ (เมษ)อีกตำราหนึ่งว่าวางลัคน์ราศีมิถุน ธนู กุมภ์ ดี


อาทิตย์ที่ 20 เวลา  12.18-24.00 น. ฤกษ์ที่ 8 ราชา กนกนารี ทำการได้ จักขุมายา เศษ 0 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์พฤษภ เมถุน ดีนัก


จันทร์ 21 เวลา 06.22-14.42 น. ฤกษ์ ที่ 8 ราชา กนกนารี ห้ามทำการ จักขุมายา เศษ 3 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชร ห้ามวางลัคน์ราศีสิงห์ มังกร กุมภ์

อังคาร 22 เวลา 06.22-16.42 น. ฤกษ์ที่ 9 สมโณ  กนกนารี  ทำการได้  จักขุมายา เศษ 0 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ห้ามทำการ เกณฑ์กนกกุญชร ห้ามวางลัคนาฤกษ์ราศีเมษ ธนู กุมภ์ (เมถุน)

พุธที่ 23 เวลา 06.21-19.06 น. ฤกษ์ที่ 10 ทฤทโธ กนกนารี ทำการได้ จักขุมายา เศษ 4 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ไม่ห้ามทำการ  เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ได้ในราศีสิงห์ กันย์ กุมภ์ดีนัก ห้ามวางราศีเมถุน ธนู

พฤหัสที่ 24 เวลา 06.21-20.42 น. ฤกษ์ที่ 11 มหัทธโน กนกนารี ทำการได้ จักขุมายา เศษ 1 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  เกณฑ์กนกกุญชร ไว้ลัคนาฤกษ์ราศีเมษ กันย์ ดุลย์ มังกร

เสาร์ที่ 26 เวลา 06.19-23.06 น. ฤกษ์ที่ 13 ภูมิปาโล กนกนารี ห้ามทำการ จักขุมายา เศษ 2 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาราศีตุลย์เท่านั้น ห้ามราศีอื่นทุกราศี

จันทร์ที่ 28 เวลา 06.18-23.54 น. ฤกษ์ที่ 15 เทวี เกณฑ์กนกนารี ทำการได้ จักขุมายา เศษ 3 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชร ห้ามวางลัคนาฤกษ์ราศี กรกฏ ตุลย์ มิดี

พุธที่ 30 เวลา 06.17-23.06 น. ฤกษ์ที่ 17 ราชา กนกนารี ทำการได้ จักขุมายาเศษ 4 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชร  วางลัคนาฤกษ์ราศีพิจิก  มังกร (มีน) ห้ามราศีกรกฏ กุมภ์ (กันย์)

พฤหัสที่ 31 เวลา 06.16-21.54 น. ฤกษ์ที่ 18 สมโณ เกรฑ์กนกนารีทำการได้ จักขุมายา เศษ 1 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการมงคลได้ เกณฑ์กนกกุญชร  วางลัคนาฤกษ์ราศีสิงห์ กันย์ มีน ดี
ห้ามวางพฤษภ ตุลย์ ธนู
(ต่อไปฤกษ์ทำการประจำเดือน เมษายน 48)

 


           ผู้ตั้งกระทู้ สอ้าน/สีดิน :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


1

ความคิดเห็นที่ 5 (1035460)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 19:33:57 IP : 203.146.127.176


ความคิดเห็นที่ 4 (1033833)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 14:53:07 IP : 203.146.127.178


ความคิดเห็นที่ 3 (1032779)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 11:58:33 IP : 203.146.127.178


ความคิดเห็นที่ 2 (442103)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2006-04-11 01:36:19 IP : 203.114.97.169


ความคิดเห็นที่ 1 (441782)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2006-04-11 01:09:48 IP : 203.114.97.1691


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.