ReadyPlanet.com


ฤกษ์ทำการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 48 รวบรวมโดย...ณ.เณร


ฤกษ์ทำการประจำเดือน กุมภาพันธ์  48
รวบรวมโดย...ณ.เณร

ฤกษ์ทำการประจำเดือนที่บอกไว้นี้  เป็นฤกษ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบกฏเกณฑ์ข้อห้ามที่สำคัญ ๆ เท่านั้น  ดังนั้นการจะนำไปใช้ทำการมงคลใด ๆ  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้  ถ้าต้องการจะให้ได้คุณภาพของฤกษ์สูง  ท่านต้องมีความรู้เรื่องการผูกดวงมาบ้าง  แล้วผูกดวงฤกษ์ให้ลัคนาฤกษ์สถิตในราศีที่ว่าดีตามเกณฑ์กนกกุญชร  ให้สัมพันธ์ดีกับดวงของเจ้าชะตา  แล้วนำเวลานั้นมาเป็นเวลาทำการ  จึงจะเป็นฤกษ์ทำการที่สมบูรณ์

อังคารที่ 1  เวลา  08.18-24.00 น. ฤกษ์ที่ 15  เทวี  เกณฑ์กนกนารี  ห้ามทำการ  จักขุมายาเศษ 6 ทำการได้  ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  กนกกุญชร  วางลัคนาดวงฤกษ์ได้เฉพาะราศี เมษ พฤษภ พิจิก  ห้ามวางในราศีมิถุน  สิงห์

พุธที่ 2 เวลา 06.00-07.54 น. ฤกษ์ที่ 15 เทวี เกณฑ์กนกนารี  ทำการได้  จักขุมายาเศษ 2 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  กนกกุญชร วางลัคนาได้เฉพาะราศี สิงห์ ตุลย์ มังกร ห้ามวางลัคนาฤกษ์ในราศี มิถุน ธนู เมษ

พฤหัสที่ 3  เวลา 07.06-24.00 น. ฤกษ์ที่ 17 ราชา  เกณฑ์กนกนารี  ทำการได้  จักขุมายาเศษ 7 ทำการได้  ฤกษ์มหาศูนย์  ทำกากรได้  กนกกุญชร  วางลัคนาฤกษ์ราศีสิงห์ กันย์ มีน  ห้ามวางราศีพฤษภ ตุลย์ ธนู

ศุกร์ที่ 4 เวลา 06.18-24.00 น. ฤกษ์ที่ 18 สมโณ  เกณฑ์กนกนารี  ห้ามทำการจะมีโทษภายหลัง  จักขุมายาเศษ 4 ทำการได้  ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์เฉพาะสิงห็ กันย์ ตุลย์ ธนู ไม่มีห้ามราศีอื่น

เสาร์ที่ 5 เวลา 06.00-24.00 น. ฤกษ์ที่ 19 ทฤทโธ  กนกนารี  ห้ามทำการ  จักขุมายาเศษ 2 ห้ามทำการ  ฤกษ์มหาศูนย์ทำการได้  กนกกุญชร  วางลัคนาฤกษ์ได้เฉพาะราศีตุยล์  ห้ามราศีอื่นทุกราศี

อาทิตย์ที่ 6 เวลา 06.00-24.00 น. ฤกษ์ที่ 20 มหัทธโน  กนกนารี  ห้ามทำการ  จักขุมายาเศษ 5 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  กนกกุญชร ห้ามวางลัคนาฤกษ์ราศีมังกร มีน

อังคารที่ 8 เวลา 06.00-23.54 น. ฤกษ์ที่ 22 ภูมิปาโล  กนกนารี ทำการได้  จักขุมายา เศษ 6 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้ กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ได้เฉพาะ เมษ สิงห์ ธนู

พฤหัสที่ 10 เวลา 06.00-20.42 น. ฤกษ์ที่ 24 เทวี กนกนารี ห้ามทำการ  จักขุมายาเศษ 0  ทำการได้  ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  กนกกุญชร  วางลัคนาฤกษ์เฉพาะราศีตุลย์ มีน

เสาร์ที่ 12 เวลา 06.00-18.42 น. ฤกษ์ที่ 26 ราชา  กนกนารีห้ามทำการ  จักขุมายาเศษ 1 ห้ามทำการ  ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ได้เฉพาะราศี สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก (มีขัดแย้งกับตำราอื่น)

อาทิตย์ที่ 13 เวลา 06.00-18.42 น. ฤกษ์ที่ 27 สมโณ กนกนารี ทำการได้  จักขุมายา เศษ 5 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์เฉพาะราศีมิถุนเท่านั้น

จันทร์ที่ 14 เวลา 06.00-18.42 น. ฤกษ์ที่ 1 ทฤทโธ  กนกนารี ทำการได้  จักขุมายาเศษ 3 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  เกณฑ์กนกกุญชร ห้ามวางลัคนาฤกษ์ราศีกันย์ ตุลย์ มีน

อังคารที่ 15 เวลา 06.00-19.06 น. ฤกษ์ที่ 2 มหัทธโณ  เกณฑ์กนกนารี ทำการได้ จักขุมายา เศษ 0 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ทำการได้  เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาได้เฉพาะราศีพิจิก  ห้ามกรกฏ กันย์ ตุลย์

พฤหัสที่ 17 เวลา 06.00-21.30 น. ฤกษ์ที่ 4 ภูมิปาโล เกณฑ์กนกนารี ห้ามทำการ  จักขุมายาเศษ 1 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ได้เฉพาะราศีกันย์ ตุลย์ พิจิก กุมภ์  ห้ามวางลัคนาราศีมิถุน ธนู

เสาร์ที่ 19 เวลา 06.00-24.00 น. ฤกษ์ที่ 6 เทวี เกณฑ์กนกนารี ห้ามทำการ จักขุมายา เศษ 2 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ห้ามทำการ  กนกกุญชร -

จันทร์ที่ 21 เวลา 06.00-24.00 น.ฤกษ์ที่ 8 ราชา เกณฑ์กนกนารี ห้ามทำการ  จักขุมายาเศษ 3 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้ กนกกุญชร -

อังคารที่ 22 เวลา 08.18-24.00 น. ฤกษ์ที่  9 สมโณ  เกณฑ์กนกนารี ทำการได้  จักขุมายาเศษ 0 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  เกณฑ์กนกกุญชร ห้ามวางลัคนาฤกษ์ในราศีเมษ ธนู กุมภ์ (มิถุน)

พุธที่ 23 เวลา 06.00-10.18 น. ฤกษ์ที่ 9 สมโณ เกณฑ์กนกนารี ทำการได้  จักขุมายาเศษ 3 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ทำการได้  กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ได้เฉพาะราศีธนู มังกร  ห้ามพิจิก กุมภ์ ตุลย์

พฤหัสที่ 24 เวลา 06.00-12.18 น. ฤกษ์ที่ 10 ทฤทโธ เกณฑ์กนกนารี ห้ามทำการ จักขุมายาเศษ 0 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ราศีตุลย์ มีน ดีนัก
เวลา 12.18-24.00 น. ฤกษ์ที่ 11 มหัทธโน กนกนารีทำการได้  จักขุมายา เศษ 1 ห้ามทำการ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้ เกณฑ์กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ตุลย์ มีนดีนัก

ศุกร์ที่ 25 เวลา 06.00-13.54 น. ฤกษ์ที่ 11 มหัทธโน  เกณฑ์กนกนารี ทำการได้  จักขุมายา เศษ 4 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ได้ในราศีสิงห์ ตุลย์ กุมภ์  ห้ามราศีพฤษภ มิถุน กันย์ อีกตำราหนึ่งห้ามทุกราศี เว้นสิงห์ ตุลย์ กุมภ์

อาทิตย์ที่ 27 เวลา 06.00-15.54 น. ฤกษ์ที่ 13 ภูมิปาโล  เกณฑ์กนกนารีทำการดีนัก จักขุมายาเศษ 5 ทำการได้ ฤกษ์มหาศูนย์ ทำการได้  กนกกุญชร วางลัคนาฤกษ์ได้เฉพาะราศีมิถุน ตุลย์

(ต่อไป เป็นฤกษ์ทำการประจำเดือนมีนาคม 48)

 


 ผู้ตั้งกระทู้ สอ้าน/สีดิน :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


1

ความคิดเห็นที่ 5 (1035440)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 19:32:43 IP : 203.146.127.176


ความคิดเห็นที่ 4 (1033887)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 14:54:41 IP : 203.146.127.178


ความคิดเห็นที่ 3 (1032810)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 11:58:38 IP : 203.146.127.178


ความคิดเห็นที่ 2 (442102)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2006-04-11 01:36:17 IP : 203.114.97.169


ความคิดเห็นที่ 1 (441781)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2006-04-11 01:09:46 IP : 203.114.97.1691


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.