ReadyPlanet.com


วิธีป้องกันโรคภูมิแพ้


 โรคภูมิแพ้เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันมีปฏิกิริยามากเกินไปต่อสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เป็นอันตราย 1โรคภูมิแพ้ไม่สามารถป้องกันได้เสมอไป แต่มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้ สล็อต

 
สารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ได้แก่ เกสรดอกไม้ รา ไรฝุ่น และอาหารบางชนิด เมื่อผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ ระบบภูมิคุ้มกันจะเข้าใจผิดว่าเป็นสารที่เป็นอันตรายและผลิตแอนติบอดีเพื่อต่อสู้กับมัน แอนติบอดีเหล่านี้กระตุ้นการปลดปล่อยฮีสตามีน ซึ่งนำไปสู่อาการภูมิแพ้ เช่น จาม น้ำมูกไหล และคัน 2
 
หากคุณมีอาการแพ้อยู่แล้ว การดำเนินการเพื่อป้องกันอาการแพ้และลดอาการสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้
 
ใครคือผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด?
โรคภูมิแพ้เป็นภาวะทั่วไปที่ส่งผลต่อคนทุกวัยและทุกภูมิหลัง ชาวอเมริกันมากกว่า 50 ล้านคนเป็นโรคภูมิแพ้ ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับที่ 6 ของการเจ็บป่วยเรื้อรังในสหรัฐอเมริกา 1
 
ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการแพ้ ได้แก่:
 
เพศทางชีวภาพ:การศึกษาวิจัยพบว่าผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นเพศหญิงเมื่อแรกเกิดมีแนวโน้มที่จะพัฒนาโรคภูมิแพ้มากกว่าผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นเพศชายเมื่อแรกเกิด ฮอร์โมนเพศหญิง เช่น เอสโตรเจน มีบทบาทในความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ 3
อายุ:โรคภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย แต่บางคนมีแนวโน้มที่จะเกิดเมื่ออายุมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล (เช่น ไข้ละอองฟาง) จะพัฒนาเป็นก่อนอายุ 20 ปี การแพ้อาหารมักพบบ่อยในทารกและเด็ก แม้ว่าจะเริ่มได้ในทุกช่วงอายุก็ตาม 4 5
เชื้อชาติ:การวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเชื้อชาติบางกลุ่มมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคภูมิแพ้มากกว่ากลุ่มอื่น ตัวอย่างเช่น เด็กผิวดำและเด็กสเปนมีแนวโน้มที่จะแพ้อาหารมากกว่าเด็กผิวขาว ในผู้ใหญ่ โรคไข้ละอองฟางพบได้บ่อยในคนอเมริกันพื้นเมืองและคนผิวขาวมากกว่าคนผิวดำและคนเชื้อสายฮิสแปนิก 6 7
ภูมิศาสตร์:โรคภูมิแพ้พบได้บ่อยในเขตเมืองและประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจเป็นเพราะการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้และสารมลพิษในพื้นที่เหล่านี้มากขึ้น รวมถึงความแตกต่างในอาหารและรูปแบบการใช้ชีวิต 8 9
ประวัติครอบครัว:หากคุณมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคภูมิแพ้ คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ 2
ยาปฏิชีวนะ:การศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าการได้รับยาปฏิชีวนะตั้งแต่เนิ่นๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ การหลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ได้ 10
พันธุศาสตร์  สล็อตออนไลน์
เชื่อกันว่าพันธุศาสตร์มีบทบาทในการพัฒนาโรคภูมิแพ้ และการวิจัยชี้ให้เห็นว่าโรคภูมิแพ้เป็นกรรมพันธุ์ 11เด็กที่มีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้มีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้มากขึ้น 50% และมีโอกาสเพิ่มขึ้น 75% หากทั้งพ่อและแม่เป็นโรคภูมิแพ้ 12
 
นักวิจัยได้ค้นพบความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดโรคภูมิแพ้ ความแปรปรวนของยีนที่ควบคุมการผลิตฟิลากกริน ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีบทบาทสำคัญในความสามารถของผิวหนังในการทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคผิวหนังอักเสบ ไข้ละอองฟาง และอาการแพ้อาหาร 13ในทำนองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในการเข้ารหัสยีนสำหรับโปรตีน TSLP (สร้างโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันบางชนิด) มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (ไข้ละอองฟาง) และโรคหอบหืด 14
 
แม้ว่าพันธุกรรมจะมีบทบาทในการเกิดโรคภูมิแพ้ แต่การมีความบกพร่องทางพันธุกรรมต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะพัฒนาตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็มีบทบาทเช่นกัน ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมีประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้ การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้หรือมลพิษที่ทราบอาจช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ได้ 11
 
วิธีลดความเสี่ยง 
แม้ว่าการแพ้จะไม่สามารถป้องกันได้เสมอไป แต่ก็มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้ได้ 
 
การทดสอบภูมิแพ้
หากคุณสงสัยว่าคุณเป็นโรคภูมิแพ้หรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ ให้ขอคำแนะนำจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อพบผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้เป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ของคุณอาจแนะนำการทดสอบภูมิแพ้เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคภูมิแพ้ 
 
การทดสอบการแพ้มาตรฐาน ได้แก่15 16
 
การทดสอบการสะกิดผิวหนัง:การทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับการใส่สารก่อภูมิแพ้จำนวนเล็กน้อยลงบนผิวหนัง จากนั้นใช้เข็มทิ่มผิวหนัง หากคุณแพ้สารก่อภูมิแพ้ ตุ่มนูน (wheal) จะปรากฏขึ้นตรงบริเวณที่เกิดผด การทดสอบด้วยการทิ่มผิวหนังสามารถระบุละอองเกสร เชื้อรา สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และการแพ้อาหารบางชนิดได้
การตรวจเลือด:การตรวจเลือดที่เรียกว่าการทดสอบ RAST หรือ ImmunoCAP จะวัดระดับของอิมมูโนโกลบินแอนติบอดี (IgE) ในเลือด ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่เฉพาะเจาะจง การทดสอบนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่อาจตอบสนองต่อการทดสอบทางผิวหนังได้ไม่ดีนัก เช่น ผู้ที่เป็นโรคเรื้อนกวาง
การทดสอบแพทช์:การทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับการใช้สารก่อภูมิแพ้จำนวนเล็กน้อยกับแพทช์ที่ใช้กับผิวหนังเป็นเวลา 48 ชั่วโมง การทดสอบแพทช์ช่วยระบุอาการแพ้จากการสัมผัสที่อาจนำไปสู่ผื่นที่ผิวหนัง เช่น การแพ้สารเคมีหรือโลหะบางชนิด 
การทดสอบการท้าทายอาหารในช่องปาก:การทดสอบประเภทนี้มักใช้เพื่อยืนยันการวินิจฉัยการแพ้อาหาร ทำได้โดยให้สารก่อภูมิแพ้ที่สงสัยว่าเป็นปริมาณเล็กน้อยและเพิ่มปริมาณเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อดูว่ามีอาการหรือไม่
บางคนอาจพบผลข้างเคียงเล็กน้อยจากการทดสอบการแพ้ เช่น รอยแดง คัน หรือบวมบริเวณที่ทำการทดสอบ ยาเหล่านี้มักมีอายุสั้นและสามารถรักษาได้ด้วยยาแก้แพ้ (ยาที่ใช้ต่อต้านการหลั่งฮีสตามีนเมื่อคุณเกิดอาการแพ้) หากจำเป็น 
 
การสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ในระยะแรก 
งานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าการได้รับสารก่อภูมิแพ้บางชนิดในระยะแรกอาจช่วยป้องกันการแพ้อาหารได้ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเล็กอาจได้รับคำแนะนำให้แนะนำอาหารที่หลากหลายแก่ทารกที่กำลังเติบโตเพื่อช่วยป้องกันการแพ้อาหาร ตัวอย่างเช่น การให้ถั่วลิสงแก่ทารกอายุระหว่าง 4-11 เดือน ช่วยลดความเสี่ยงของการแพ้ถั่วลิสง 17
 
หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่ทราบ
หากคุณรู้ว่าคุณแพ้อะไร หรือมีพ่อแม่หรือพี่น้องที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างเฉพาะเจาะจง คุณสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้ได้โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้เกสรดอกไม้ ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถลดการสัมผัสกับละอองเกสรได้โดยการอยู่ในร่มในช่วงฤดูที่มีละอองเกสรดอกไม้สูงสุดปิดหน้าต่าง และสวมหน้ากากเมื่ออยู่กลางแจ้ง รักษาสภาพแวดล้อมในบ้านของคุณให้สะอาด 
สารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง และเชื้อราสามารถสะสมในบ้านได้ ดังนั้นการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดสามารถช่วยลดการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ได้ มีหลายวิธีในการทำให้บ้านของคุณปลอดสารก่อภูมิแพ้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ได้แก่: 18
 
ใช้ผ้าคลุมเตียงที่สารก่อภูมิแพ้ผ่านไม่ได้
ซักเครื่องนอนด้วยน้ำร้อนและเป่าด้วยเครื่องอบร้อนสัปดาห์ละครั้ง 
รักษาระดับความชื้นในบ้านของคุณให้ต่ำกว่า 50%
เลิกสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง 
ปัดฝุ่นและดูดฝุ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
อย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟาหรือเตียงของคุณ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การให้นมบุตรอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคภูมิแพ้และโรคเรื้อนกวางในเด็กที่กินนมแม่ อย่างไรก็ตาม, จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม. นักวิจัยไม่แน่ใจถึงผลกระทบของการเลี้ยงลูกด้วยนมต่อการป้องกันโรคภูมิแพ้หรือกลไกที่อยู่เบื้องหลังผลกระทบต่อการพัฒนาของโรคภูมิแพ้ ทารกที่กินนมแม่มีความเสี่ยงน้อยกว่าในการเกิดโรคทางเดินหายใจและการติดเชื้ออื่นๆ และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็ดูเหมือนจะมีผลในการป้องกันที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ในภายหลัง 19
 
ภูมิคุ้มกันบำบัด 
การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันต่อสารก่อภูมิแพ้คือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณที่น้อยและเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความทนทานและค่อยๆ ขจัดอาการแพ้ เป็นการรักษาระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการฉีดยาหรือยาอมใต้ลิ้นเพื่อลดหรือกำจัดอาการแพ้ การฉีดยาเริ่มเป็นรายสัปดาห์และในที่สุดก็ถึงกำหนดการรายเดือนเป็นเวลาสามถึงห้าปี (ระยะเวลามาตรฐานสำหรับหลักสูตรของการบำบัด) และยาเม็ดอมใต้ลิ้นจะรับประทานทุกวันตราบเท่าที่คุณอยู่ในการบำบัดนั้น
 
แม้ว่าการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันจะแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว แต่ก็อาจช่วยป้องกันการพัฒนาของโรคภูมิแพ้ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้ 20
 
โปรไบโอติก 
โปรไบโอติกอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกและเด็ก โปรไบโอติกคือแบคทีเรียที่มีประโยชน์และยีสต์ที่อาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โยเกิร์ต คีเฟอร์ และอาหารหมักดอง (เช่น กะหล่ำปลีดอง ผักดอง) อุดมไปด้วยโปรไบโอติก โปรไบโอติกสามารถใช้เป็นอาหารเสริมได้ การศึกษาบางชิ้นแนะนำว่าโปรไบโอติกอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารก 21
 
โปรไบโอติกช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อย่างไรนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัด เชื่อกันว่าโปรไบโอติกช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่อาจนำไปสู่การเกิดโรคภูมิแพ้ โปรไบโอติกอาจช่วยควบคุมระบบภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบจากภูมิแพ้ 21
 
พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับความกังวลของคุณเกี่ยวกับการเกิดโรคภูมิแพ้และถามพวกเขาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่คุณสามารถทำได้ ก่อนดำเนินชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์ที่สำคัญใดๆ อย่าลืมปรึกษากับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ 
 
หากคุณมีอาการ ควรพบผู้ที่เป็นภูมิแพ้ การทดสอบผิวหนังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นคุณอาจต้องทำการทดสอบซ้ำเมื่ออายุมากขึ้น


ผู้ตั้งกระทู้ หวานหมู569 :: วันที่ลงประกาศ 2023-04-11 15:31:07 IP : 103.176.152.38


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.