ReadyPlanet.com


อยากทราบที่มาของสัญลักษณ์


อยากทราบที่มาของสัญลักาณ์วันต่างๆ  ในปฏิทิน  เช่นวันอาทิตย์ถึงใช้ ๑  วันอังคารถึงใช้  ๓   วันศุกร์ถึงใช้ ๖  มีที่มาอย่างไร


ผู้ตั้งกระทู้ วรันชัย :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


1

ความคิดเห็นที่ 7 (1035051)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 18:50:24 IP : 203.146.127.176


ความคิดเห็นที่ 6 (1034262)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 15:12:59 IP : 203.146.127.178


ความคิดเห็นที่ 5 (1032947)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 11:59:24 IP : 203.146.127.178


ความคิดเห็นที่ 4 (442139)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2006-04-11 01:37:38 IP : 203.114.97.169


ความคิดเห็นที่ 3 (441819)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2006-04-11 01:11:03 IP : 203.114.97.169


ความคิดเห็นที่ 2 (26117)

         ภ = ภุมมะ แปลว่า อังคาร

         ว =  วุโธ พุธะ พุโธ แปลว่า พุธ

         ช =  ชีโว แปลว่า พฤหัส

ผู้แสดงความคิดเห็น เดาส่งเดช วันที่ตอบ 2004-12-19 16:52:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 1 (25723)

ขอโทษครับทำไมวัน  อังคารถึงใช้ ภ  วันพุธถงใช้  ว  พฤหัสถึงใช้  ช

ผู้แสดงความคิดเห็น วรันชัย วันที่ตอบ 2004-12-18 19:26:00 IP :1


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.